Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Roblox - BATATINHA FRITA 1 2 3 (Squid Game | ROUND 6)
Vitória MineBlox
Vitória MineBlox 4.34TR theo dõi 1045 Videos 2.22TỶ lượt xem 2021-10-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-02-10
Tổng số lượt xem1.65TR
Thích tỷ lệ 4.45%
Số lần bình luận10.78N
Tỷ lệ lượt xem 38.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 180.36TR - 450.9TR
Tỷ lệ tương tác 10.98%
Thẻ gắn
vitoria mineblox canal vitória mineblox roblox ROUND 6 Roblox - BATATINHA FRITA 1 2 3 Squid Game JULIA MINEGIRL CANAL JULIA MINEGIRL Hexa Game Robin Hood Gamer
Giới thiệu
E o vídeo de hoje é Roblox - BATATINHA FRITA 1 2 3 (Squid Game |ROUND 6)

❤️ Minhas redes Sociais:
Meu TikTok - https://www.tiktok.com/@vitoriamineblox_?lang=pt-BR
Meu Instagram - https://www.instagram.com/vitoriamineblox_/
Meu Perfil no Roblox - https://www.roblox.com/users/464777410/profile
Meu Grupo no Roblox - https://www.roblox.com/groups/4142519/Clube-da-Vit-ria-Mine-Blox#!/about

❤️ TEMOS VÍDEOS NOVOS TODOS OS DIAS ÀS 12 HORAS DA MANHÃ (MEIO DIA)

🎵 Música - Biblioteca de áudio do YouTube

#DeixeoLikeMineBlox #SeInscreva #Compartilhe #Roblox

😘 Mil beijos,
Vitória Mineblox
Mở