Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Shake it off (Lyrics) - Taylor Swift
ines
ines 9.56N theo dõi 3 Videos 8.04TR lượt xem 2015-01-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem5.69TR
Thích tỷ lệ 0.55%
Số lần bình luận1.42N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.03TỶ - 1.86TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.8%
Thẻ gắn
Giới thiệu
I know, this song is really old, but OK :)
THANKS FOR WATCHING :D
Give me examples of NEW songs in the comments, please :**
___________________
Also on:
~ Instagram: @ineslvrc
~ Twitter: @BEanARINATOR
___________________
Mở