Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
A Otro Nivel 2020 - Capítulo 74 - Caracol TV
A Otro Nivel
A Otro Nivel 506N theo dõi 817 Videos 412.37TR lượt xem 2021-03-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-18
Tổng số lượt xem269.27N
Thích tỷ lệ 94.4%
Số lần bình luận641
Tỷ lệ lượt xem 53.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 49TR - 88.2TR
Tỷ lệ tương tác 3.7%
Thẻ gắn
A Otro Nivel Caracol Tv Greeicy Rendón Noel Schajris Paola Jara Paulina Vega a otro nivel 2021 audiciones a otro nivel capítulos a otro nivel dfp-p-a-otro-nivel-2021 dfp-p-caracolplay presentaciones a otro nivel reality musical reality show
Giới thiệu
En una competencia que desde el inicio ha dejado con la boca abierta, la final no estuvo para menos. Conoce al ganador de esta temporada.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrDGM_3XXo6JGnbrNKXUIJvVVbZOr-mV_

Capítulos completos A Otro Nivel 2020

Más contenidos en nuestra página oficial https://www.caracoltv.com/a-otro-nivel-2020

#AOtroNivel #CaracolTV #Música
Jurados: Greeicy, Rendón Paola Jara y Noel Schajris

Suscríbete al canal de A Otro Nivel: https://goo.gl/9Dzy6q

Nuestras redes:
Instagram: https://www.instagram.com/aotronivelco/
Facebook: https://www.facebook.com/AOtroNivelCO/
Twitter: https://twitter.com/aotronivelco
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)