Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
아헤가오+폰허브 셔츠 입고 캠방
룬레이
룬레이 144N theo dõi 109 Videos 21.69TR lượt xem 2022-05-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-25
Tổng số lượt xem67.25N
Thích tỷ lệ 1.66%
Số lần bình luận105
Tỷ lệ lượt xem 46.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 30.57TR - 55.05TR
Tỷ lệ tương tác 3.23%
Thẻ gắn
룬레이
Giới thiệu
➜ 트위치에서 평일 8시(금요일 제외), 주말 6시 생방송 보러오기!
https://www.twitch.tv/runray_

➜ 트게더를 통하여 다른 시청자들과 소통해보세요!
https://tgd.kr/runray_

➜ 영상편집 - 땅콩봇

➜ 썸네일 - 단단(@dan_dkrak)

--------------------------------------------------------------------------
Song :
Love - Ikson
http://www.soundcloud.com/ikson
--------------------------------------------------------------------------
Song:
Windfall - TheFatRat
--------------------------------------------------------------------------
Mở