Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[맛집] 구리 갈매 맛집에 새로 생긴 카레 맛집! 아비꼬는 사랑입니당 ~!
제니
제니 114 theo dõi 66 Videos 109.05N lượt xem 2019-07-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-26
Tổng số lượt xem204
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 91N - 159.25N
Tỷ lệ tương tác 11.27%
Thẻ gắn
아비꼬 구리맛집 구리갈매맛집 구리카레맛집 구리카레
Giới thiệu
압구정 맛집이 구리에 찾아왔다!
이거 해도해도 너무 맛있어!
기본만 시키면 토핑 1도 없는거 당황말고 세트로 시작하세욧~!
Mở