Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Hortensia - Orlando Camacho (2022) Romanticas
Corridos Alusivos
Corridos Alusivos 641N theo dõi 648 Videos 418.96TR lượt xem 2022-08-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-01
Tổng số lượt xem2.32N
Thích tỷ lệ 1.16%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 0.4%
Kém
Ứớc tính giá trị video 250.25N - 500.5N
Tỷ lệ tương tác 2.02%
Thẻ gắn
Banda Regional mexicano Musica romántica Sierreño Norteño
Giới thiệu
#corridosalusivos #regionalmexicano #requinto
Mở