Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
¿Cuál es tu JETSCUSA?
JetBlue
JetBlue 80.5N theo dõi 193 Videos 31.05TR lượt xem 2019-05-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem4.13TR
Thích tỷ lệ 93.3%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.88TỶ - 2.18TỶ
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu