Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
レヴォーグのフロントバンパーをSTIスポーツ仕様に!【バンパー交換】
富士山
富士山 22N theo dõi 328 Videos 11.89TR lượt xem 2022-06-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-11-15
Tổng số lượt xem16.84N
Thích tỷ lệ 1.51%
Số lần bình luận40
Tỷ lệ lượt xem 76.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 12.26TR - 22.38TR
Tỷ lệ tương tác 3.88%
Thẻ gắn
Giới thiệu
かえました

サブチャンネル・ブログ・Twitter・Instagramもよろしくお願いします。
サブチャン→https://www.youtube.com/c/huzisan3776_2
ブログ→https://huzisan-levorg.com/
Twitter→https://twitter.com/huzisan3776
Instagram→https://www.instagram.com/huzisan_photo
Mở