Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Diana y Roma en Cuentos Escolares para Niños
Diana and Roma ESP
Diana and Roma ESP 28TR theo dõi 522 Videos 11.16TỶ lượt xem 2022-09-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-05
Tổng số lượt xem3.3TR
Thích tỷ lệ 0.5%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 11.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.5TỶ - 1.74TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.5%
Thẻ gắn
diana y roma diana diana y roma en español roma y diana diana bebe videos para niños cuentos cuentos para niños regreso a la escuela cuentos para niños regreso a la escuela historias regreso a la escuela recorrido de regreso a la escuela útiles escolares escuela cuento para niños vídeos educativos en español diana and roma roma and diana diana roma
Giới thiệu
Diana y Roma en Colección de los mejores cuentos de Vuelta al Cole para niños.
Diana and Roma ESP - http://bit.ly/2t8am5W (Diana y Roma en español)
Kids Diana Show - http://bit.ly/2k7NrSx
DIANA Instagram https://www.instagram.com/kidsdianashow/
ROMA Instagram https://www.instagram.com/kidsromashow/
Facebook DIANA https://www.facebook.com/KidsDianaShowOfficial/
Facebook ROMA https://www.facebook.com/KidsRomaShow
#dianayroma #dianayromaenespañol #videosparaniños
Mở