Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
My Step Sister Was SPOILED.. Our Family Kicked Her Out! (Roblox Bloxburg)
Cari - Roblox
Cari - Roblox 1.31TR theo dõi 380 Videos 327.47TR lượt xem 2020-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.95TR
Thích tỷ lệ 94.9%
Số lần bình luận9.3N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.34TỶ - 1.56TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.98%
Thẻ gắn
roblox roblox girl girl roblox cariplays cari plays fun
Giới thiệu
My Step Sister Was SPOILED.. Our Family Kicked Her Out! (Roblox Bloxburg)
❤️ SUBSCRIBE TO MY NEW CHANNEL: @Cari Leigh

❤️ SUBSCRIBE for more ROBLOX: https://bit.ly/2OJI23J

Shop HYPER: https://www.hyperapparel.shop

Follow Me Here:
💛 https://www.instagram.com/cari.l.f/

What is ROBLOX? ROBLOX is an online virtual playground and workshop, where kids of all ages can safely interact, create, have fun, and learn. It’s unique in that practically everything on ROBLOX is designed and constructed by members of the community. ROBLOX is designed for 8 to 18-year-olds, but it is open to people of all ages.

#roblox #robloxbloxburg #robloxroleplay
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)