Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Arena trios/Item shop+Custums
Blitz Mc
Blitz Mc 61 theo dõi 5 Videos 45 lượt xem 2020-06-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem12
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 19.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
#PS4Live PlayStation 4 Sony Interactive Entertainment Fortnite cai_thegamer07
Giới thiệu