Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Lil Uzi Vert - Keep Being Me (Unreleased)
Skelly
Skelly 27.7N theo dõi 30 Videos 6.38N lượt xem 2020-10-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem34.35N
Thích tỷ lệ 5.02%
Số lần bình luận81
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 15.62TR - 18.1TR
Tỷ lệ tương tác 7.38%
Thẻ gắn
Giới thiệu
No copyright intended

#LILUZIVERT #KEEPBEINGME #LUV
Mở