Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
O Hulk Para Saqueadores | O Incrível Hulk
O Incrível Hulk em Português
O Incrível Hulk em Português 103N theo dõi 164 Videos 39.98TR lượt xem 2021-07-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem57.95N
Thích tỷ lệ 94.9%
Số lần bình luận28
Tỷ lệ lượt xem 56.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 6.32TR - 15.81TR
Tỷ lệ tương tác 2.02%
Thẻ gắn
O Incrível Hulk Hulk Hulk Out Marvel Stan Lee 1970s TV Programa de TV TV clássica Programa de televisão Hulk David Banner Dr David Bruce Banner Bruce Banner Super heroi Herói Bill Bixby Original Hulk Lou Ferrigno Episódio completo Hulk Episódio
Giới thiệu
Inscreva-se para assistir mais: https://bit.ly/2RD9Aul

O Dr. David Bruce Banner, um cientista fugitivo, tem a maldição de se tornar um poderoso monstro verde sob estresse emocional extremo. Ele é o Incrível Hulk

#Hulk #OIncrívelHulk
Mở