Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
시간순삭! 보고싶었어요~ 드소송 하이라이트 모음 .zip
별이 빛나는 튜브 Byulbitube
별이 빛나는 튜브 Byulbitube 310N theo dõi 169 Videos 34.07TR lượt xem 2021-06-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-08
Tổng số lượt xem63.18N
Thích tỷ lệ 99.2%
Số lần bình luận107
Tỷ lệ lượt xem 20.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 28.75TR - 51.73TR
Tỷ lệ tương tác 4.35%
Thẻ gắn
가수 별 하하 vlog 육아 엄마 haha 가수 별 유튜브 다시보기 예능 모음집 하이라이트 브이로그 하이라이트 하하 별 드림이 드림이 하하 하하pd
Giới thiệu
안녕하세요 반짝이들!
오랜만에 드소송을 보고 싶어하는 분들을 위해서 하이라이트를 준비해봤어요ㅎㅎ

귀여운 우리 드소송 보면서 오늘 하루도 마무리 잘 하세요!!!!!

#시간도둑 #모음집 #다시보기

Video Edit by STUDIO_X
Copyrights 2021 ⓒ QUAN Entertainment All Rights Reserved
Mở