Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
キングダムハーツ3 デイヴィジョーンズ クリティカルLv1 ノーダメ
てあ
てあ 253 theo dõi 390 Videos 68.7N lượt xem 2019-11-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem70
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 27.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
#PS4share PlayStation 4 Sony Interactive Entertainment KINGDOM HEARTS Ⅲ
Giới thiệu
KINGDOM HEARTS III
https://store.playstation.com/#!/ja-jp/tid=CUSA11060_00
Mở