Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Potential Cavs Draft Prospects in the Gonzaga vs. Baylor Championship Game - Sports 4 CLE, 4/5/21
Cleveland Cavaliers on cleveland.com
Cleveland Cavaliers on cleveland.com 27.4N theo dõi 1857 Videos 22.27TR lượt xem 2021-04-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem93
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.3%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 2.15%
Thẻ gắn
Sports 4 CLE Dave Bacon Sam Amico Cleveland Cavaliers Jalen Suggs Corey Kispert
Giới thiệu
Sam Amico of FortyEightMinutes.com breaks down Jalen Suggs and Corey Kispert of Gonzaga as potential Cavaliers draft prospects.

Watch Sports 4 CLE Monday-Friday live at 4 pm ET on Cleveland.com.
Mở