Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Campers find abandoned barn with submarine | Farming Simulator 22
Hudson's Playground Gaming
Hudson's Playground Gaming 677N theo dõi 343 Videos 768.38TR lượt xem 2022-06-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-14
Tổng số lượt xem1.24TR
Thích tỷ lệ 0.42%
Số lần bình luận49
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 564.26TR - 654.56TR
Tỷ lệ tương tác 0.46%
Thẻ gắn
fs22 fs 22 farming sim farming sim 22 farming game tractor game abandoned farm mud farming sim mud water atv 4 wheeler mudding hudson playground gaming hudson playground farming sim hudson playground fs hudson playground farming simulator abandoned barn farm abandoend barn forest submarine swamp camper carmpers
Giới thiệu
We search for an Abandoned barn in the middle of the lake and swamp. We use our Camper, Mud ATV and submarine to find the abandoned barn. What is inside?
Follow our Insta!
https://www.instagram.com/hudsonsplayground/
Mở