Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【애니리뷰】여동생과 누나까지 한번에..♥
팔라푸딩
팔라푸딩 139N theo dõi 525 Videos 41.29TR lượt xem 2021-05-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem296.38N
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận223
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 134.86TR - 242.71TR
Tỷ lệ tương tác 1.56%
Thẻ gắn
애니 애니리뷰 애니추천 애니리뷰결말포함 팔라푸딩 팔라푸딩애니리뷰 애니신작 신작애니 2021년2분기애니 2021년1분기애니 2021년애니 2021년신작애니 2021년2분기애니목록 명작애니 띵작애니 명작애니추천 띵작애니추천 명작애니리뷰 띵작애니리뷰 명작 띵작 애니메이션 수위높은애니 수위높은애니추천 수위높은애니리뷰 단편애니리뷰 단편애니추천 러브코미디애니 러브코미디애니추천 러브코미디애니리뷰 2021년1분기애니목록 2021년1분기애니리뷰 2021년1분기애니추천 아주르레인미속전진 아주르레인 초단편애니리뷰 초단편애니추천 초단편애니 먼치킨 먼치킨애니 먼치킨애니추천 먼치킨애니리뷰 흑화 흑화하는애니 도메스틱한그녀
Giới thiệu
자 이번엔 막장 드라마급 뺨치는 작품!
'도메스틱한 그녀'를 야무지게 리뷰를 해보았네요ㅋㅋ
진짜 머리가 어질어질해지는 전개를 보여줘서
매우 재밌게 보았지만 한편으론 너무 막장이라
결말이 어떻게 끝날지 매우 긴장하면서 보았네요!
다들 무조건 봐보시길 정말 강추드립니다!
특히 남성분들에겐 ㄹㅇ 기모찌해욧!

#팔라푸딩#애니#애니추천

팬아트/기타 문의 : [email protected]

▶도메스틱한 그녀 보러가기!
▶보러가기 - https://vo.la/dLuQm

▶무단 복제는 금지합니다.
▶영상을 퍼가실땐 출처를 꼭 남겨주세요

BGM ▼
Ehrling - Lounge
https://youtu.be/a5ImNzexO4E

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 라면 먹고 갈래? - https://youtu.be/xZ50XXccLdE

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : My Kid's Pony - https://youtu.be/-tm91Eb7K_0

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 가을 운동회 - https://youtu.be/CwcmMU7K55o

아웃트로 브금 출처▼
https://youtu.be/BekJ-tUHP1I
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)