Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
La parte più romantica di Peter Pan a film😍
stesy Lol
stesy Lol 89 theo dõi 1 Videos 48.01N lượt xem 2015-08-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem47.57N
Thích tỷ lệ 2.44%
Số lần bình luận45
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 8.64TR - 15.56TR
Tỷ lệ tương tác 3.39%
Thẻ gắn
Giới thiệu