Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
REACTING TO MY FIRST HORROR SHORT (kinda lol) [SSS #63]
CoryxKenshin
CoryxKenshin 15.5TR theo dõi 1675 Videos 6.52TỶ lượt xem 2022-11-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-29
Tổng số lượt xem4.81TR
Thích tỷ lệ 7.64%
Số lần bình luận29.45N
Tỷ lệ lượt xem 31%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.18TỶ - 2.53TỶ
Tỷ lệ tương tác 13.76%
Thẻ gắn
Giới thiệu
GOGOGO BEFORE IT'S GONE: https://coryxkenshin.com
This week's #SpookyScarySunday features ME in my first horror short film... kinda lol.

PLEASE check out more works from the FILM MAKERS:
Eye of Creation (LoneVisionary): https://www.youtube.com/watch?v=G7cbksTdseg
Doctor Death (Social House Films): https://www.youtube.com/watch?v=Dm2IAWCriCQ
Out Of Order (TrueHorrorStoriesPOV): https://www.youtube.com/watch?v=xr_Fll-ICTE

Join ► http://bit.ly/1vKSGtU
Tiktok ► https://www.tiktok.com/@notcoryxkenshin
Twitter ► https://twitter.com/coryxkenshin
Instagram ► http://instagram.com/coryxkenshin

Music:
https://www.youtube.com/user/myuuji
https://incompetech.com/music/royalty-free/music.html

Jesus said to love one another and that we should be servants to each other, so I would ask that you all do that in the comment section. Be respectful. We are a community. That means more to me than anything. Thank you.

~CK

#coryxkenshin
Mở