Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
LIVE STREAMING PARADE BUDAYA "SURABAYA MERAH PUTIH"
Bangga Surabaya
Bangga Surabaya 27.7N theo dõi 955 Videos 5.56TR lượt xem 2020-09-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem11.87N
Thích tỷ lệ 98.5%
Số lần bình luận25
Tỷ lệ lượt xem 42.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.06TR - 3TR
Tỷ lệ tương tác 6.6%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Pertunjukan seni dan budaya "Surabaya Merah Putih", sebagai salah satu alternatif pertunjukan seni ditengah pandemi COVID-19. Enjoy the show! Selamat menikmati!
Mở