Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
소강석목사 충격, 이제야 눈물로 땅을 친답니다.
성서나라
성서나라 40.2N theo dõi 858 Videos 4.59TR lượt xem 2021-07-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem168.9N
Thích tỷ lệ 96.9%
Số lần bình luận1.73N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 30.73TR - 55.32TR
Tỷ lệ tương tác 16.18%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#소강석눈물#한교총대표#성서나라Tv
참고링크 ㅡhttps://www.christiantoday.co.kr/news/341177


는  사회와 정치를 성서적세계관으로세워 예수한국 복음통일을 기도합니다. 구독과 '좋아요'를 눌러주시면 큰힘이 됩니다.-(후원금은 홈리스 사역에 쓰입니다/국민,591902-01-013358원선희)
*새로남교회(인천시 서구 검단로 435번길)- 송은근목사  T)010-8385-0786
*부설:노약자홈리스공동체(130평,방28개,식사.세탁,샤워..) ♡까페-http://cafe.daum.net/saronam  방송 소재나 제보사연ㅡ이메일[email protected] 
                               
[성서나라의  미래비전]
1. 이 땅에 성경적인 참된 보수우파 하나님의 나라가 땅에서도 실현될  수 있기를  진력한다.
2. 국민의 속으로(In God & people) 사랑과 정의실천을 위한 풀뿌리 민주주의 시민운동을 전개한다.   -전국 시군구에 무료홈리스
Mở