Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【왈도쿤】 라이브러리 오브 루이나 #5
왈도쿤 다시보기
왈도쿤 다시보기 8.54N theo dõi 73 Videos 1.59TR lượt xem 2021-09-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-28
Tổng số lượt xem5.09N
Thích tỷ lệ 1.47%
Số lần bình luận26
Tỷ lệ lượt xem 59.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 910N - 1.66TR
Tỷ lệ tương tác 6.57%
Thẻ gắn
왈도쿤 라오루 라오루 라이브러리 오브 루이나 라오루 스토리 왈도쿤
Giới thiệu
게임 : 라이브러리 오브 루이나
생방송 날짜 : 2021년 6월 23일

왈도쿤 트위치 방송 : https://www.twitch.tv/dokun
왈도쿤 유튜브 채널 : http://bitly.kr/ArIvHdk0
Mở