Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【왈도쿤】 라이브러리 오브 루이나 #5
왈도쿤 다시보기
왈도쿤 다시보기 7.86N theo dõi 57 Videos 927.93N lượt xem 2021-09-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-16
Tổng số lượt xem4.35N
Thích tỷ lệ 98.7%
Số lần bình luận26
Tỷ lệ lượt xem 55.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 796.25N - 1.41TR
Tỷ lệ tương tác 7.67%
Thẻ gắn
왈도쿤 라오루 라오루 라이브러리 오브 루이나 라오루 스토리 왈도쿤
Giới thiệu
게임 : 라이브러리 오브 루이나
생방송 날짜 : 2021년 6월 23일

왈도쿤 트위치 방송 : https://www.twitch.tv/dokun
왈도쿤 유튜브 채널 : http://bitly.kr/ArIvHdk0
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)