Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
쌍자음 쓰는 법 : 바른 글씨 아홉 번째
글씨 유튜버 노틀담 ASMR
글씨 유튜버 노틀담 ASMR 36.1N theo dõi 411 Videos 5.46TR lượt xem 2021-12-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-26
Tổng số lượt xem1.5N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 4.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 682.5N - 1.22TR
Tỷ lệ tương tác 5.64%
Thẻ gắn
글씨 글씨교정 글씨잘쓰는법 글씨강의 글씨교본 글씨교재 손글씨 예쁜글씨 한글 한글정자체 글씨강좌 쌍자음
Giới thiệu
글씨 | 글씨체 | 글씨 잘쓰는법 | 글씨교정 | 손글씨 | 예쁜글씨

◎ 바른 글씨 한글 교본 구입처 : https://bit.ly/2ZNqLQM

- 교본 연습 영상은 매주 토요일 저녁 5~8시에 업로드 됩니다.

영상이 마음에 드신다면 『 구독, 좋아요, 알림 설정 』 부탁드립니다~ ♥

#쌍자음 #글씨 #글씨교재 #글씨잘쓰는법 #글씨교정
Mở