Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
근거리 0.2초컷!! 2042 근접전을 씹어먹고 있는 고연사 고화력 MP9 [ 배틀필드 2042 ]
순프스
순프스 21.8N theo dõi 572 Videos 10.69TR lượt xem 2021-12-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-11
Tổng số lượt xem12.87N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận38
Tỷ lệ lượt xem 59%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 5.84TR - 10.53TR
Tỷ lệ tương tác 4.01%
Thẻ gắn
배틀필드 배필 순프스 순포스 순스프 배틀필드2042 배필2042 2042 배틀필드2042 리뷰 배필2042 리뷰 배틀필드2042 평가 배필2042 평가 배틀필드2042 추천 배필2042 추천 배틀필드2042 사양 배필2042 사양 배틀필드 사양 배필 사양 배틀필드2042 MP9 배필2042 MP9 배틀필드2042 SMG 배필2042 SMG
Giới thiệu
▶ 정기 스트리밍은 트위치 / 유튜브 채널, 매일 오후 7시!! (수요일은 휴방)

트위치 채널 : https://www.twitch.tv/soonps
트게더 게시판 : https://tgd.kr/soonps

▶ 감도 : 800dpi 11% [Razer Viper Ultimate]

▶ BAEP 배필 디스코드 채널 :https://discord.gg/arPUa8VJ8U

▶사양
CPU : 5600x
VGA : RTX3080ti
모니터 : 삼성 S25HG50
메모리 : 32기가 ( 8gb x 4 3600 cl16 )

▶ 아웃트로 : Djmax - A lie

▶ 각 배틀필드 넘버링 가이드 / 플레이 영상은 재생목록 참고

▶ 좋아요와 댓글은 순프스에게 큰 힘이 됩니다
Mở