Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
귀멸의 칼날 2기 환락의 거리편 기대되는 장면 TOP10! 감상 포인트!!
이리와뷰
이리와뷰 62.8N theo dõi 140 Videos 25.31TR lượt xem 2021-12-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-27
Tổng số lượt xem35.86N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận106
Tỷ lệ lượt xem 57.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 16.31TR - 29.37TR
Tỷ lệ tương tác 4.29%
Thẻ gắn
귀멸의칼날 귀멸의칼날2기 환락의거리편 우즈이텐겐 귀멸의칼날 유곽편 귀멸의칼날 요약 귀멸의 칼날 명장면
Giới thiệu
귀멸의 칼날 2기 환락의 거리편(구 유곽)이 유포터블의 손을 거쳐 애니화 되었을때 기대되는 장면들을 시간순으로 모아보았습니다.
▼▼▼▼▼▼작품 정보 및 BGM▼▼▼▼▼▼

[사용 BGM]
귀멸의칼날 진격의거인 나루토 OST COVER

New World - Big Sleep Piano Cover (Korean Movie)
https://www.youtube.com/watch?v=XrIC1IWcXU8.

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Attack of The Trolls - https://youtu.be/2K9pdErongI

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 그때의 우리 : 두번째 이야기 - https://youtu.be/7Z1RpQE4GIY#귀멸의칼날2기#환락의거리편 #우즈이텐겐


본 영상은 오직 홍보의 목적으로 만들어진 것입니다. 모든 음악 및 영상의 저작권은 원작자에게 있습니다.
Be aware this video is only for promotion purpose. All music and video belongs to the original creators.
Mở