Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Naruto Intenta Golpear a Hinata Español Latino
Sebappuden
Sebappuden 845N theo dõi 1287 Videos 848.1TR lượt xem 2020-08-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.14TR
Thích tỷ lệ 97.6%
Số lần bình luận1.35N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 389.77TR - 701.61TR
Tỷ lệ tương tác 2.44%
Thẻ gắn
Giới thiệu