Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【安雅與魔女】幕後花絮:宮崎吾朗X鈴木敏夫|11.12中日文版同步上映
甲上娛樂
甲上娛樂 20N theo dõi 863 Videos 53.6TR lượt xem 2021-10-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-29
Tổng số lượt xem1.46N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 7.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 318.5N - 523.25N
Tỷ lệ tương tác 1.71%
Thẻ gắn
Giới thiệu
★吉卜力工作室在台睽違6年首部3D動畫新作!
★宮崎駿與宮崎吾朗繼《地海戰記》後再度父子聯手
★改編自《霍爾的移動城堡》原著作者黛安娜•韋恩瓊斯暢銷小說
★召集經典動畫電影《天空之城》、《借物少女艾莉緹》御用成員參與
★入選73屆坎城國際影展動畫單元

⧔ 劇情簡介 ⧕
無論如何,我一定要學會魔法!
鬼靈精怪的安雅從小就在孤兒院長大,有一天,兩個奇怪的男女突然決定要認養安雅,沒想到,他們竟然是有法力的巫師!?以學習魔法作為交換,安雅成為女巫的助手,與會說話的小黑貓及巫師同住在一個屋簷下。日子一天天過去,女巫除了指使安雅打雜外,從來沒有教她任何魔法,被欺騙的安雅決定與小黑貓聯手,對女巫進行反擊大作戰!

➤更多最新消息--
甲上娛樂粉絲團:https://bit.ly/2Q5oUyO
Applause Classics 甲上娛樂經典:https://bit.ly/3rbIUR2
甲上娛樂IG:https://bit.ly/3l2LtCw
Mở