Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
5 detalles increíbles de GTA San Andreas | PARTE 3 #gta #gtasanandreas #gtasa #shorts
Sharky GTA
Sharky GTA 143N theo dõi 196 Videos 18.69TR lượt xem 2022-08-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-16
Tổng số lượt xem681.1N
Thích tỷ lệ 17.14%
Số lần bình luận133
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 74.36TR - 223.13TR
Tỷ lệ tương tác 17.33%
Thẻ gắn
Giới thiệu