Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Sneaking into a Music Festival (Chance the Rapper)
The Zac and Jay Show
The Zac and Jay Show 902N theo dõi 97 Videos 78.22TR lượt xem 2021-05-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-08
Tổng số lượt xem277.28N
Thích tỷ lệ 98.6%
Số lần bình luận476
Tỷ lệ lượt xem 30.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 105.96TR - 146.32TR
Tỷ lệ tương tác 7.61%
Thẻ gắn
Zac and Jay the Zac and Jay show Zac Alsop Jamie Rawsthorne Zack and jay sneaking into a music festival sneaking into a festival sneaking backstage music festival break in jumping the fence festival zac and jay sneak in music festival 2021 yellow vest experiment yellow vest high vis jumping festival fence
Giới thiệu
Follow us on Instagram - https://www.instagram.com/zacandjay/
Zac - https://www.instagram.com/zacalsop/
Jamie - https://www.instagram.com/jamie_rawsthorne/

Follow us on Twitter:
Zac: https://twitter.com/zacalsopp/
Jamie: https://twitter.com/jamierawsthorne

Music:
Wiley - Step 20 (flip) by Guido YZ [prod. YZ Beats x El Londo] -https://soundcloud.com/yungzedtc/step20v2
Chance remix by - https://drive.google.com/file/d/1ITBJZYdl8CZ_0xhWVbhB1hdTC3NzQJJO/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/hugo_leboes/
https://www.instagram.com/ewan_macraild/

Sneaking into a music festival, sneaking backstage to try and get chance the rapper to sing us a song. Sound like fun? ITS BECAUSE IT IS.
Mở