Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
MÌ GẤU ĐỎ - SỢI MÌ CẢI TIẾN, DAI GIÒN CHÍNH HIỆU - S - 30s
Đại Gia Đình AFC
Đại Gia Đình AFC 13.7N theo dõi 129 Videos 379.64TR lượt xem 2022-09-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-08
Tổng số lượt xem38.64TR
Thích tỷ lệ 0%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 6.32TỶ - 12.65TỶ
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Giới thiệu mì Gấu Đỏ mới với sợi mì cải tiến, dai giòn chính hiệu.
Có thể dùng được nhiều cách truyền thống, lẩu, xào, canh.
Đã ngon, này càng ngon hơn!

Tìm hiểu thêm về Mì Gấu Đỏ tại:
Website: https://www.asiafoods.vn/San-Pham
Hotline hỗ trợ (tư vấn): 0938136688

#daigionchinhhieu #GauDo #dangonnaycangngonhon #gasoipho​ #tomchuacay​ #tomga​ #mìtôm​ #Soimicaitien #thitbam​ #mianlien #lau #xao #canh
Mở