Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[눈빛맨] 6화
장삐쭈
장삐쭈 3TR theo dõi 372 Videos 1.32TỶ lượt xem 2021-06-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-15
Tổng số lượt xem1.54TR
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận3.55N
Tỷ lệ lượt xem 51.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 704.36TR - 1.26TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.91%
Thẻ gắn
장삐쭈 단편선 단편선 장삐쭈 눈빛맨 눈빛맨1화 웃긴만화 재밌는만화 웃긴애니 ㅋㅋㅋ 꿀잼 우울할때 소년만화 눈빛맨2화 액션만화 액션애니 소년애니 싸움 성지고 황대찬 눈빛맨3화 눈빛맨4화 눈빛맨5화 눈빛맨6화
Giới thiệu
스튜디오 장삐쭈
장삐쭈, 정영준, 안류천, 포포, 윤성원, 허혜원, 정대준, 곽나영, 지정민

성우
실눈티, 팸벅 : 뢴트게늄

🎶
Kevin MacLeod의 Intermission - Tenebrous Brothers Carnival
출처: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100640
아티스트: http://incompetech.com/
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)