Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Funny Prank in Mart | New Talent 2021
New Talent
New Talent 193N theo dõi 97 Videos 27.87TR lượt xem 2021-05-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-11
Tổng số lượt xem135.81N
Thích tỷ lệ 97%
Số lần bình luận123
Tỷ lệ lượt xem 70.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 24.7TR - 44.49TR
Tỷ lệ tương tác 4.51%
Thẻ gắn
funny prank in mart funny pranks funny pranks in pakistan funny pranks in india india top pranks best pranks new talent new talent tv new talent pranks new talent funny videos new talent videos
Giới thiệu
Funny Prank in Mart New Talent 2021

For Business & Promotion : [email protected]

AADDRES; MD SUPER MART NEAR HIGH START SCHOOL NEW KARACHI

Subscribe Us https://bit.ly/2SCfSvx
Follow Us On Facebook https://bit.ly/2PPEspI
Instagaram https://www.instagram.com/newtalentofficiall/

Directed By: Nouman Malik

#NewTalent
Mở