Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Mă mut în Galați! ❤️ Vlog de mutare | Un miliard de bagaje, dezordine și pisici agitate
Andreea Pletoianu
Andreea Pletoianu 81.3N theo dõi 807 Videos 20.98TR lượt xem 2021-03-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem36.46N
Thích tỷ lệ 5.18%
Số lần bình luận121
Tỷ lệ lượt xem 44.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 6.64TR - 11.92TR
Tỷ lệ tương tác 8.5%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Instagram:
andreeapletoianu 🎀

Pentru colaborări:
[email protected]

📬 Pentru scrisori:
Andreea Pletoianu
București
Oficiul Poștal 18
Căsuța Poștală 128

Cu ce filmez? Canon EOS M50
Cu ce filmez vlogurile? 📹Cu Canon G7X Mark II
Cu ce editez? 💻🎥 Adobe Premiere Pro
Ce ringlight folosesc? https://bit.ly/2jWjNo0
Mở