Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
المقطع الذي لم يسمح الشيخ بنشره إلا بعد موته ! | فضيلة الشيخ صلاح بن محمد غانم
موقع فضيلة الشيخ صلاح غانم
موقع فضيلة الشيخ صلاح غانم 58.6N theo dõi 2455 Videos 5.71TR lượt xem 2021-11-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-02-21
Tổng số lượt xem171.08N
Thích tỷ lệ 3.93%
Số lần bình luận679
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 31.12TR - 56.03TR
Tỷ lệ tương tác 7.9%
Thẻ gắn
Giới thiệu