Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
"เค้าสำนึกผิดกับคุณแล้ว เพราะคุณคือคนดีที่สุด"Random Reading 🔮อ.บาบี้ ชิสา
อ. บาบี้ ชิสา Barbie Chisa
อ. บาบี้ ชิสา Barbie Chisa 33.5N theo dõi 1277 Videos 3.65TR lượt xem 2022-06-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-24
Tổng số lượt xem7.63N
Thích tỷ lệ 9.71%
Số lần bình luận219
Tỷ lệ lượt xem 22.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 546N - 1.36TR
Tỷ lệ tương tác 38.41%
Thẻ gắn
Giới thiệu