Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
세잡지 Ep8-1) 국회세종의사당, 이거 알면 다들 완전 놀랄 듯🤭
세종특별자치시
세종특별자치시 11.4N theo dõi 452 Videos 2.63TR lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem8.89N
Thích tỷ lệ 0.52%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 78.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 4.02TR - 7.28TR
Tỷ lệ tương tác 1.53%
Thẻ gắn
세종시 세종 세종특별자치시 세종볼거리 대한민국세종 sejong 세종여행 세종가볼만한곳 행정수도세종 대전근교 청주근교 충주근교 세종시민 세종생활
Giới thiệu
세종의 잡다한 지식 8-1
* 국회세종의사당 영상은
총3편으로 나누어 업로드 됩니다 :)

바쁘신 분들은 원하는 부분 먼저 보세요

- 국회세종의사당의 의미? 00:04
- 국회세종의사당 건립의 결정적 배경? 03:24
- 역사적인 의미? 06:31

#국회세종의사당 #관련정보
#세종시가알려드립니다 #세종시이슈
#좋은이유 #세종의사당

* 촬영에 협조해주신
TJB 강진원 기자님 감사드립니다
Mở