Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Перевал Кату-Ярык. Спуск в долину Челушмана. (Советы для начинающих автотуристов)
AlexTravelTV
AlexTravelTV 678 theo dõi 19 Videos 268.46N lượt xem 2016-12-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem76.77N
Thích tỷ lệ 92.9%
Số lần bình luận86
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 4.18TR - 13.96TR
Tỷ lệ tương tác 1.85%
Thẻ gắn
Перевал Кату-Ярык Кату-Ярык Полная версия Челушман Алтай
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)