Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[PRO-SPECS TVCF] 발이 아는 편안함, BLADE BX
프로스펙스
프로스펙스 55.2N theo dõi 242 Videos 27.55TR lượt xem 2021-10-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-17
Tổng số lượt xem950.31N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận41
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 432.38TR - 778.3TR
Tỷ lệ tương tác 0.06%
Thẻ gắn
프로스펙스 PROSPECS 이승기 TVCF
Giới thiệu
#프로스펙스 #PROSPECS #이승기 #TVCF

유행도, 디자인도, 신는 사람도 바뀌었지만
발은 편안해야 하니까! 🦶

🤔 이승기도 반한 편안함, 블레이드 BX가 궁금하다면?
👟 블레이드 BX 보러가기 → https://bit.ly/2YjQf7L

#대한민국오리지널 #프로스펙스40주년 #블레이드BX #운동화
Mở