Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
🚨 THIS IS EXTREMELY BAD NEWS FOR BITCOIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🚨
The Moon
The Moon 543N theo dõi 1475 Videos 74.39TR lượt xem 2021-05-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-08
Tổng số lượt xem110.17N
Thích tỷ lệ 92.6%
Số lần bình luận996
Tỷ lệ lượt xem 20.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 40.1TR - 50.11TR
Tỷ lệ tương tác 13.93%
Thẻ gắn
bitcoin btc btc today btc price btc news bitcoin news bitcoin news today bitcoin analysis Bitcoin trading crypto trading bitmex bybit bybit bonus phemex Primexbt bitcoin technical analysis bitcoin price bitcoin today bitcoin prediction bitcoin price prediction bitcoin price analysis bitcoin analysis today crypto news ethereum crypto the moon tesla elon musk elon musk twitter elon musk bitcoin elon musk btc tesla news elon musk news
Giới thiệu
🚨NEW $2,000 GIVAWAY (LIMITED TIME)!!! 🚨
Phemex $2000: 👉https://bit.ly/PhemexMoon 👈
Sign up, make a deposit, claim $2k in FREE BTC!!!

💰$1,600 BONUS ON BYBIT 👉 http://bit.ly/MoonBybit 👈
Register now, takes only 25 seconds, deposit & claim BONUS!
Use a VPN to register from US 👉 http://bit.ly/TheMoonNordVPN

BITCOIN TODAY: I'll go through the Bitcoin & Ethereum news today & I'll make a Bitcoin & Ethereum price analysis.

Bybit 7-day challenge: https://www.bybit.com/en-US/7daychallenge/?affiliate_id=1205&language=en&group_id=0&group_type=1


I donated $100,000 to charity:
https://www.youtube.com/watch?v=DP4o0leU5jA


🔥 BITCOIN TRADING TUTORIALS 🔥
📺 Bybit: https://youtube.com/watch?v=VGLKt3GNIec
📺 Phemex: https://youtube.com/watch?v=97bQiFl0ItI&ab

Social:
Facebook: https://www.facebook.com/TheMoonCarl
Twitter: https://twitter.com/themooncarl
Telegram Group: https://t.me/TheMoonGroup
Telegram Alerts 🚨: https://t.me/TheMoonOfficial

Top 3 Bitcoin Trading Platforms:
🥇Bybit: http://bit.ly/MoonBybit $1,600 BONUS
🥈Phemex: https://bit.ly/PhemexMoon $200 BONUS
🥉DueDEX: https://bit.ly/MoonDueDEX $300 BONUS

⭕️ Binance Futures $700 BONUS!! & 20% Off Fees: http://bit.ly/Binance700

🔥Watch THESE Videos! 🔥
📺 https://youtu.be/97bQiFl0ItI
📺 https://youtu.be/4dnIDz1NLuw
📺 https://youtu.be/n2brswDaTTk

⏰ Time Stamps ⏰🔻 AFFILIATE LINKS BELOW 🔻


🌙 BITCOIN/ALTCOIN TRADING:

⭕️ Bybit $1,600 Bonus: http://bit.ly/MoonBybit

⭕️ Phemex $200: https://bit.ly/PhemexMoon

⭕️ DueDEX $300 Bonus: http://DueDEX.com/TheMoon

⭕️ Binance Futures $700 BONUS & 20% OFF: http://bit.ly/Binance700

⭕️ BitMEX [WARNING]: http://bitmex.com/register/NJu3r0

⭕️ 3Commas 10% OFF: https://3commas.io/?c=tc170590

⭕️ PrimeXBT $200 Bonus: http://bit.ly/MoonPrimeXBT
Voucher Code To Get 50% Bonus: TheMoon50


🌙 BUY BITCOIN WITH FIAT ($ €):

⭕️ SwissBorg €100 BONUS: https://join.swissborg.com/r/carlLUIF

⭕️ BlockFi $250 BONUS: https://blockfi.mxuy67.net/kKVDn

⭕️ Kraken: https://r.kraken.com/vkqa3

⭕️ Binance $700 & 20% OFF Fees: http://bit.ly/Binance700


🌙 EVERY BITCOIN INVESTOR NEEDS:

⭕️ Unstoppable Domains: https://unstoppabledomains.com/r/3bcd543c7bca4a8

⭕️ NordVPN 70% OFF: http://bit.ly/TheMoonNordVPN

⭕️ BlockFi $250 BONUS: https://blockfi.mxuy67.net/kKVDn

⭕️ Tradingview: https://tradingview.go2cloud.org/SH2gX

⭕️ Ledger Wallet: http://ledger.com?r=f988


🔺 AFFILIATE LINKS ABOVE 🔺


I don't accept donations, use that money to invest in yourself or buy Bitcoin! If you want to support me, use any of the affiliate links above and leave a like & subscribe! THANK YOU!

CLAIM $5,150 IN BONUS WITH MY LINKS!!!!
💰 Phemex: https://bit.ly/PhemexMoon $2200 BONUS
💰 Bybit: http://bit.ly/MoonBybit $1,600 BONUS
💰 Binance: http://bit.ly/Binance700 $700 BONUS
💰 DueDEX: https://bit.ly/MoonDueDEX $300 BONUS
💰 SwissBorg: https://join.swissborg.com/r/carlLUIF $100 BONUS
💰 BlockFi: https://blockfi.mxuy67.net/kKVDn $250 BONUS

🇩🇪 My German Channel 🇩🇪
📺 https://youtube.com/channel/UCq51mOfJLU1LIVnjtUVhYwQ

🇷🇺 My Russian Channel 🇷🇺
📺 https://youtube.com/c/TheMoonRU

🇫🇷 My French Channel 🇫🇷
📺 https://www.youtube.com/c/TheMoonFR

🇪🇸 My Spanish Channel 🇪🇸
📺 https://www.youtube.com/c/TheMoonES

🇨🇳 My Chinese Channel 🇨🇳
📺 https://www.youtube.com/c/TheMoonChina

#Bitcoin #BTC #BitcoinNews

Carl Runefelt (The Moon Carl)
@TheMoonCarl
Mở