Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
핑크 핑크 한 옷 입으면 여대생 같아 보일 줄 알았지...
룬레이
룬레이 145N theo dõi 109 Videos 21.59TR lượt xem 2020-11-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-23
Tổng số lượt xem1.16TR
Thích tỷ lệ 0.93%
Số lần bình luận1.63N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 531.62TR - 956.91TR
Tỷ lệ tương tác 2.33%
Thẻ gắn
룬레이
Giới thiệu
➜ 트위치에서 평일 8시(금요일 제외), 주말 6시 생방송 보러오기!
https://www.twitch.tv/runray_

➜ 트게더를 통하여 다른 시청자들과 소통해보세요!
https://tgd.kr/runray_

➜ 영상편집 - 지류

➜ 썸네일 - 세상

--------------------------------------------------------------------------
Song :
Love - Ikson
http://www.soundcloud.com/ikson
--------------------------------------------------------------------------
Song:
Windfall - TheFatRat
--------------------------------------------------------------------------
Mở