Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[신약워밍업02] 헤롯이 로마황제에게 신임받은 이유 #하마성경 [정은수tv]
하나님 마음으로 성경읽기
하나님 마음으로 성경읽기 45.1N theo dõi 317 Videos 5.46TR lượt xem 2021-10-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-28
Tổng số lượt xem33.76N
Thích tỷ lệ 99%
Số lần bình luận31
Tỷ lệ lượt xem 74.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 15.35TR - 27.64TR
Tỷ lệ tương tác 7.07%
Thẻ gắn
하마성경 정은수 신약 헤롯 헤롯대왕 이스라엘 유대 에돔 이두매 안티파터
Giới thiệu
★하마성경 구독하기 https://www.youtube.com/channel/UC0djSp-1qCyj3EM_c5g8PNg?sub_confirmation=1
★하마성경 스마트스토어
https://smartstore.naver.com/goodnet
★하마성경 PPT자료 구매하기
https://blog.naver.com/hamabible/222176170212
★아이폰으로 멤버십 가입하기
https://www.youtube.com/channel/UC0djSp-1qCyj3EM_c5g8PNg/join
★하마성경 직접 후원하기
KB국민은행 342302-04-166840 (정은수)
Paypal(이메일 주소) : [email protected]

[신약워밍업02] 헤롯이 로마황제에게 신임받는 비결은 이것이다
-헤롯대왕 이야기
-카이사르 이집트 정벌
-이집트는 프톨레미12세의 오누이가 통치중 내전 발생
-누나가 그 유명한 클레오파트라
-미인계를 통해 카이사르를 정치적으로 이용
-알렉산드리아 전쟁에서 카이사르의 위기
-안티파터 도움으로 카이사르 승리에 결정적 기여
-카이사르는 폰투스 반란 진압하고 개선장군으로 로마로 입성
-로마는 어떻게 식민지 국가를 통치할까?
-헤롯은 갈릴리 총독을 맡아서 지도자 수업
-카이사르의 암살로 헤롯가문은 다시 위기
-로마 2차 삼두정치 시작
-유대반란으로 안티파터 독살됨
-헤롯 이스라엘 점령과 마리암네와 결혼
-헤롯이 안토니우스에게 뇌물을 쓰고 신임 받음
-파르티아 도움을 받아 안티고누스가 이스라엘 점령
-헤롯은 전쟁에 패하며 로마로 도피함
-로마는 헤롯에게 유대 왕으로 임명하고 이스라엘 재탈환
-안토니우스는 악티움 해전의 패함으로 자살로 생을 마감
-로마는 팍스로마나 시대가 열림으로 헤롯도 장기 통치

[SNS]
★인스타그램 https://www.instagram.com/hamabible
★페이스북 https://www.facebook.com/hamabible
★네이버 블로그 https://blog.naver.com/hamabible
★하마성경 네이버TV https://tv.naver.com/hamabible

★사역문의 :
[email protected],
[email protected],
카카오톡 ID ‘jaco7935’

★하마성경(정주행) 처음부터 순서대로 보려면 아래 클릭!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVmGKfYUlxYgaUIzC5a5_zk3tsJ22A8ui

★하마성경 [직장특강] 순서대로 보려면 아래 클릭!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVmGKfYUlxYg8KDIpTv9vw9DKui7Jbrvg

★하마성경 [성경 풀버전] 순서대로 보려면 아래 클릭!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVmGKfYUlxYhyaD9mV2mwnOK-sC4kZOqR

★하마성경 [온가족성경통독] 순서대로 보려면 아래 클릭!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVmGKfYUlxYhnWXospoPzvFdFTDEP6Gsx

★★★이런 분들은 꼭 시청하세요★★★
-하나님 마음으로 성경 읽고 싶은 분
-죽기 전에 꼭 성경1독 하고 싶은 분
-주일학교와 자녀에게 성경을 쉽고 재미있게 가르치고 싶은 분

★궁금한 점은 댓글에 남겨주세요
수정할 부분이나 의견 사항은 언제든지 알려주세요 ^^

#헤롯 #클레오파트라 #삼두정치
Mở