Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Battle at Big Rock | An All-New Short Film | Jurassic World
Jurassic World
Jurassic World 1.53TR theo dõi 245 Videos 591.34TR lượt xem 2019-09-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem7.19TR
Thích tỷ lệ 96.4%
Số lần bình luận26.14N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 3.27TỶ - 3.79TỶ
Tỷ lệ tương tác 6.41%
Thẻ gắn
jurassic world jurassic world 2 jurassic world evolution jurassic world trailer dinosaurs dinosaur jurassic park indominus rex raptor indoraptor fallen kingdom jurassic blue evolution park battle at big rock short film jurassic world short film jurassic park short film battle at big rock short film battle at big rock full movie jurassic world battle at big rock colin trevorrow andre holland jurassic world new movie
Giới thiệu
Watch the all-new short film Battle at Big Rock now.

BATTLE AT BIG ROCK is an all-new short film directed by Colin Trevorrow, written by Trevorrow and Emily Carmichael.

The short takes place one year after the events of the last Jurassic World film in Big Rock National Park, where dinosaurs are now living in our world. The story follows a family of four whose encounter with these wild animals becomes a terrifying fight for survival.

Starring:
André Holland
Natalie Martinez
Melody Hurd
Pierson Salvador

SUBSCRIBE: http://bit.ly/JurassicWorldSubscribe

Connect with Jurassic World
Website: http://bit.ly/JurassicWorldSite
Like Jurassic World on Facebook: http://bit.ly/JurassicWorldLike
Follow Jurassic World on Twitter: http://bit.ly/JurassicWorldTweet
Follow Jurassic World on Instagram: http://bit.ly/JurassicWorldFollow
Follow on Snap: http://bit.ly/JurassicWorldSnap
#JurassicWorld #BattleAtBigRock

Connect with Universal Pictures
Like Universal Pictures of Facebook: http://bit.ly/UniversalLike
Follow Universal Pictures on Twitter: http://bit.ly/UniversalTweets
Follow Universal Pictures on Instagram: http://bit.ly/UniversalFollow
Follow on Snap: http://bit.ly/UniversalSnaps
Dinosaur Protection Group: http://www.dinosaurprotectiongroup.com/
Isla Nublar Site: http://islanublar.jurassicworld.com/

Battle at Big Rock | An All-New Short Film | Jurassic World
https://youtu.be/C7kbVvpOGdQ

https://www.youtube.com/jurassicworld
Mở