Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
(YTK) Peppa Wutz YouTube Kacke 2022
TBS
TBS 7.86N theo dõi 1050 Videos 7.46TR lượt xem 2022-06-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-05
Tổng số lượt xem226
Thích tỷ lệ 2.21%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 2.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 204.75N
Tỷ lệ tương tác 15.49%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Timeline:
0:00 - Der Fallausstrom
0:32 - Der Nordkorea Star Butterfly NDR Laura's Stern Nordstern
0:57 - Papa Wutz' Geburtstag, was denn sonst?
4:36 - Die Kinderfahrt in den Knast
6:17 - Die kürzeste Folge, die es je bei Peppa Wutz gibt
6:22 - Die Speziallieferung für Peppa und Schorsch
7:30 - Camp Sumpfgrund - Peppa Wutz/Stunrix Edition

Hoffentlich reagiert @Stunrix darauf!

Peppa Pig:
©2022 Paramount UK and Australia

Camp Lakebottom:
©2022 Corus Entertainment

Original Peppa Wutz Video: https://www.youtube.com/watch?v=d3XIXgDqz9M
Mở