Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Funny video describe pregnancy
مغامرات فسدق و فريده
مغامرات فسدق و فريده 11.2N theo dõi 4 Videos 1.77N lượt xem 2017-07-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem1.45N
Thích tỷ lệ 87.5%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 13%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 273N - 455N
Tỷ lệ tương tác 0.48%
Thẻ gắn
pregnancy pregnant labour intercourse delivery baby fun funny vevo a pregnancy cycle a pregnancy movie b pregnancy belly pregnancy after miscarriage pregnancy announcement to parents pregnancy birth vlog pregnancy blog pregnancy dance workout pregnancy day by day pregnancy exercise pregnancy exercise for normal delivery pregnancy experience pregnancy prank pregnancy test pregnancy time lapse pregnancy week by week pregnancy workout simple pregnancy
Giới thiệu
funny video describe how pregnancy occur and delivary
Mở