Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
BABY meets her SISTERS for the first time! 😍
Dad V Girls
Dad V Girls 1.33TR theo dõi 425 Videos 566.36TR lượt xem 2021-11-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-14
Tổng số lượt xem1.09TR
Thích tỷ lệ 2.98%
Số lần bình luận2.09N
Tỷ lệ lượt xem 82.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 419.35TR - 579.12TR
Tỷ lệ tương tác 4.89%
Thẻ gắn
Dad V Girls Dad Girls Dad Vs Girls Family Family Friendly Challenges kids Family challenges family vloggers daily vlog uk family fun funny english family
Giới thiệu
👉 Join the DVG Fam: https://bit.ly/2lf0X8J
👕 DVG Fam Merch: https://dvgfam.shop/
📸 Instagram: https://www.instagram.com/dadvgirls/
🎥 TikTok: https://www.tiktok.com/@dadvgirls

----------------------------------------------------------------------

Watch our Top 5 Videos: https://bit.ly/3eR5aZq
Business Enquires: [email protected]

About Dad V Girls:
Welcome to our channel - we are Joel, Sarah, Kaci, Grace, Sophie and Chloe, a British family of vloggers who just like to have fun. Subscribe and turn on notifications and join the DVG Fam!
Mở