Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The Beat Diaspora - Bahia Eletrônica #thebeatdiaspora #shorts
Canal KondZilla
Canal KondZilla 66.4TR theo dõi 2389 Videos 37.24TỶ lượt xem 2022-11-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-02-08
Tổng số lượt xem33.24N
Thích tỷ lệ 4.83%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 0.1%
Kém
Ứớc tính giá trị video 3.61TR - 9.07TR
Tỷ lệ tương tác 5.01%
Thẻ gắn
youtube the beat diaspora youtube diaspora series the beat diaspora series bahia bahia diaspora beat diaspora episodio cinco salvador bahia eletronica bahia bass pagodao fernanda maia afrocidade afrobapho allan costa alana ramos (a dama) attooxxa dj mauro telefunksoul eric mazzone gleicy ellen larissa luz lunna monty mahal pita maurício sacramento mestre jackson nildinha nikima regivan santa barbara vovo do ile
Giới thiệu
Você sabia que o tambor da Bahia também pode ser eletrônico? Assista a esse shorts para saber mais! E assista ao quinto episódio de The Beat Diaspora pra descobrir o que rola de mais legal na nova música eletrônica da Bahia
Mở