Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Coletiva de Apresentação - Erick Pulgar | Ao Vivo
FLA TV
FLA TV 6.56TR theo dõi 7481 Videos 704.97TR lượt xem 2022-08-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-11
Tổng số lượt xem237.81N
Thích tỷ lệ 11.18%
Số lần bình luận388
Tỷ lệ lượt xem 3.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 25.95TR - 64.9TR
Tỷ lệ tương tác 12.81%
Thẻ gắn
Clube de Regatas do Flamengo Flamengo Mengão Mengo Fla Fla TV canal oficial do flamengo nação nação rubro-negra rubro-negro flamengo clube de regatas do flamengo gavea flamengo hoje noticias do flamengo flamengo ao vivo mengão gols flamengo mais flamengo pra você tv fla contratação do flamengo coletiva flamengo Coletiva de apresentação de Erick Pulgar volante chileno FlaTV novo reforço do flamengo Erick Pulgar transmissão ao vivo
Giới thiệu
Nação, confira a coletiva de apresentação de Erick Pulgar. O volante chileno, de 28 anos, é o mais novo reforço do Mengão.

A transmissão ao vivo começa às 12h.

Não perca!


Inscreva-se na #FlaTV. Vídeos todos os dias!
Subscribe to Flamengo channel, a 40-million-fans nation. Join us!
----------
Com você o Mengão vai mais longe!
Seja sócio-torcedor: http://mengo.com.br

𝗦𝗶𝗴𝗮 𝗼 𝗙𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝗴𝗼 𝗻𝗮𝘀 𝗿𝗲𝗱𝗲𝘀:

𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺: https://www.instagram.com/flamengo
𝗧𝗶𝗸𝗧𝗼𝗸: https://www.tiktok.com/@flamengo
𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿: https://twitter.com/Flamengo
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: https://www.facebook.com/FlamengoOficial
Mở