Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
여수 잘 놀다 갑니다 신나는 갑오징어 낚시
낚시갤러리
낚시갤러리 747 theo dõi 26 Videos 127.41N lượt xem 2020-11-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-14
Tổng số lượt xem9.17N
Thích tỷ lệ 1.16%
Số lần bình luận48
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 4.16TR - 7.5TR
Tỷ lệ tương tác 6.39%
Thẻ gắn
갑오징어 낚시 갑오징어 갑오징어낚시 갑오징어워킹낚시 워킹 갑오징어낚시 갑오징어 워킹 갑오징어 워킹낚시 갑오징어 입질 워킹 갑오징어 낚시 워킹낚시 워킹갑오징어 갑오징어 포인트 갑오징어 낚시방법 갑오징어 낚시초보 갑오징어 액션 낚시갤러리 실전낚시 전남여수갑오징어낚시 여수갑오징어 여수갑오징어낚시 여수 갑오징어낚시 여수 국동항 여수 국동항 갑오징어낚시 여수국동항 갑오징어낚시 여수국동항갑오징어 여수권갑오징어 남해갑오징어 전남갑오징어낚시 전남갑오징어 국동항 갑오징어 국동항갑오징어 국동항 갑오징어 낚시 여수 갑오징어
Giới thiệu
#갑오징어낚시 #여수갑오징어 #워킹낚시

안녕하세요. 낚시갤러리 실전낚시입니다.
여수 국민포인트 국동항 수변공원에 가서 정말 큰 대왕 갑오징어들을 만나고 왔습니다.
손맛 좋은 시즌은 이제부터 시작인 것 같습니다.
다들 즐거운 낚시 하기를 바랍니다.

장비와 채비
로드 : JS 빅소드 E4 81L-ML, 에깅대 85ML
릴 : 2500s
합사 : 1호

블로그도 운영 중이니 궁금하신 분은
https://fishing0.tistory.com/ 놀러오세요.
좋은 하루되세요!
Mở